- Også et problem for demokratiet

Valgforsker Jacob Aars mener problemene med studentadresser ikke bare er av økonomisk karakter.