Fortviler over småkraft-avslag

Magnar Lussand har fått nei til å bygge småkraftverk fordi prosjektet griper inn i naturen. Samtidig planlegges den omstridte kraftlinjen gjennom Hardanger rett over tomten hans.