Rekordresultat for Askøy

Askøy kommune kunne i dag leggja fram det beste rekneskapsresultatet nokonsinne.