Angreip lege

Mannen slo legen gjentekne gongar i hovudet heilt til han klarte å flykte.