Løslatt fordi vakthold ble for dyrt

Helerisiktede Johnny Teigland fikk hjerteproblemer. Nå er han løslatt fordi politiet ikke har råd til å sitte ved sykesengen.