Bilist blendet av laserlys

Politiet leter etter synderen.