Hadde hamster i dashbordet

Hamsteren hadde et krypinn bak dashbordet, og lot seg ikke lokke ut. Bilverkstedet tok jobben.