- Rusmisbrukere diskrimineres

Rusmisbrukere blir avvist i helsevesenet og nektes den behandlingen de har krav på, sier fagfolk.