Billeg med gratisferje i Masfjorden

Det vert vanskeleg å finna eit billegare prøveprosjekt for gratisferje enn Masfjordnes-Duesund. Det vedgår samferdsleminister Liv Signe Navarsete.