Juli: 4,5 mill. i bonusDesember: Oppsagt

Alt snudd på hodet for bergensbedrift.