Stord kommune bøtelagt etter saluttdødsfall

Etter saluttulykken som tok livet av Willy Brask, er Stord kommune nå ilagt en bot på 250.000 kroner for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven