Kulinarisk protest

Om bord på Granvin kjempes en økologisk kamp. Det gjør oss ingenting.