Stryker mer med alderen

Strykprosenten øker i takt med alder. 20-åringene stryker mye oftere enn 17-åringene.