Omkom i frontkrasj

En omkom og seks er skadet etter frontkollisjon på E6.