Krasjet i butikk

Sjåføren skal ha forsøkt å kjøre ned ambulansepersonell før han stakk fra stedet.