Turist stengte tunnel

Fotgjenger på villspor ga full stopp i trafikken gjennom Arna onsdag.