• FOTO: Jo Straube

Pasientane ingen vil ha

Helse Bergen og Bergen kommune blir ikkje samde om kven som har ansvar for ei gruppe på 17 psykiatriske pasientar.