Pårørende: – Grotesk

– Dette går over alle støvleskaft, sier Torill Haukås-Eide.