Pengedryss til blinde kirkemusikanter

Er du flink, kristen eller fra en liten kommune? Da kan legathåndboken være en liten gullgruve for deg.