Ber Giske berge bergenskirker

Bergen Domkirke og tre andre steinkirker i byen fra middelalderen er i så dårlig forfatning at Bergen kirkelige fellesråd nå ber Trond Giske om hjelp.