Krever skoleopprydding

Opposisjonen krever svar på hvorfor oppvekstkomiteen ikke er informert om forholdene på Aurdalslia skole.