Trailervelt i Olsvik

Veien ble sperret da traileren gikk over ende.