Synfaring på Jondalstunnelen

Miljøverndepartementet var i dag i Nordrepollen. Departementet skal avgjera om reguleringsplanen for Jondalstunnelen kan godkjennast.