Helse Bergen kutter Norgestaxi

Norgestaxi får ikke fortsette taxikjøringen for Helse Bergen. Det er nå avgjort at Bergen Taxi skal overta kjøringen når anbudsperioden går ut i februar.