Bruker mer enn lovlig behandlingstid

NAV Hordaland ligger langt bak gjennomsnittet når det gjelder å få sakene ferdige, og milevis unna kravet om maks behandlingstid.