• FOTO: ODD. NÆRBØ

Mer opplæring, krasjer like mye

En mer omfattende kjøreopplæring har ikke redusert ulykkestallene blant unge i trafikken. Særlig ferske mannlige sjåfører har lett for å havne i ulykker.