Fritidsbåt tok fyr

Uklart om det var folk om bord.