Ulykker hver dag

Rektor Trude Wederberg har fått nok av fallulykker på glattisen, og har kjøpt isbrodder til lærerne på Haukeland Skole.