Advarer mot feil ved lokalsykehus

Risikoen for svikt og feilbehandling er klart til stede dersom du blir innlagt ved et lokalsykehus.