Skåner psykisk syke barn fra sparekniv

Ledelsen i Helse Bergen snur og opprettholder langtidstilbudet til og barnefamilier som trenger psykiatrisk behandling.