UiB-gransking av forskningsjuks

Universitetet i Bergen skal undersøke om forskningsjukset ved Radiumhospitalet har forgreininger til UiB.