- Jeg kunne synke rett gjennom jorden

Hvordan en kvige og stut ble til hjort? Her er jegerens versjon.