Fiskestopp i seks år

Lut-utsleppet i Vatnaelva på Stord i juni var så drepande at laksegytinga ikkje er normalisert før i 2013.