Brann på Bømlo

Brannen startet på terrassen, så spredte den seg til bolighuset.