- Rammer uskyldige

Jusstudenten (23) tror mange uskyldige er blitt anklaget for fusk. Nå risikerer de å bli kastet ut rett før semesterstart.