Gjev 50.000 til hjelpearbeid

Skigutane AS har store delar av sin tekstilproduksjon i Kina, og vil støtte hjelpearbeidet etter jordskjelvet.