Ikea får ja

I dag skal bystyret ha reguleringsplanen til Ikea-tomten på Nyborgsmyren oppe til annen gangs behandling.– Bystyret har allerede vedtatt at Ikea skal få bygge på dette feltet. Den saken er avgjort, de momentene som trekkes frem nå endrer ikke på det, sier Dag Skansen (H) som en kommentar til Kjersti Toppe (SP) og Lillian Blom (SV), som reagerer spesielt på at bystyresaken ikke omtaler hvilke rødlistearter som finnes i området.