Hengebru plutseleg stengt

Hellestraumen bru frå 1927 er stengt. Vaksdal kommune stengde brua rett framfor nasen på distriktsvegsjef Arnfinn Ansok.