Yæi snahkerr ikker noshk

Ifølge Berlitz Norwegian Phrasebook & Dictionary er det slik man skal uttale «Jeg snakker ikke norsk.»