Helseføretak blir hudfletta

I beste fall dugløyse, i verste fall arroganse. Slik karakteriserer fylkeslege Petter Øgar måten Helse Førde har behandla ambulanse-kutta på.