Skolegranskeremåtte gi opp

Påstander om usaklige oppsigelser og ansettelser basert på vennskap og kjennskap i morsmålsundervisningen i Bergen kunne ikke granskes. Årsak: Omfattende rot i papirene.