• SKÅNES IKKE: Dalsbotnfjellet i Gulen er ett av områdene som ifølge Miljødirektoratet ikke har store nok miljøverdier til at det bør utelukkes for vindkraftutbygging. Gulen kommune sier nei til utbygging i dette fjellområdet. FOTO: Tor Høvik (Arkivfoto)

Her er Miljødirektoratets vindkraft-anbefalinger

Miljødirektoratet åpner for at store områder i Nordhordland, Gulen og Hardanger kan få vindkraftverk. – Uaktuelt i Lindås, sier ordføreren.