• MER I BRUK: Etter et par år med nedgang, har bruken av tvang igjen økt ved Psykiatrisk klinikk (Sandviken). 411 ganger ble til sammen 101 pasienter lagt i slike beltesenger i fjor. FOTO: Geir Martin Strande

Sterk økning i tvangsbruk på Sandviken

Nesten halvparten av tvangstiltakene i fjor ble brukt på seks unge. Flere av dem er overgrepsofre, en er flyktning.