TV 2-medarbeider skal ha hevdet utstyr var betaling for overtid

Da TV 2 spurte medarbeideren om han hadde forsynt seg av store mengder teknisk utstyr, skal han ha svart at han hadde tatt det ut som kompensasjon for overtid.