• MÅL OG MEINING: Bryggen skal også i framtida heite Bryggen, men byrådsleiar Harald Schjelderup vil ha meir nynorsk i informasjonen frå kommunen til innbyggjarane. FOTO: ARKIVFOTO: Kristine Lindebø

Slik skal Bergen styrke nynorsken

– Vestlandet er nynorskens hage, og Bergen må gjødsle han, seier byrådsleiar Harald Schjelderup. Han vil innføre nynorskkvote på all informasjon frå kommunen.