Fortvilte foreldre kan slippe rettssalen i barnevernssaker: – Svært vellykket

Etter at Fylkesnemnda begynte å flytte fortvilte foreldre ut av denne rettssalen, er samarbeidet med dem blitt langt bedre.