• LEKELÆRING: - Jeg håper at appen kan bli et verktøy for å snakke med barn om følelser og tanker, sier psykolog Solfrid Raknes, som har gjort kognitiv terapi til spill for småbarn. FOTO: IVER RAKNES FINNE

Trøstespill for skremte småbarn

— Lær barna å mestre følelsene sine. Det kan hindre psykiske problemer, sier psykolog Sofrid Raknes. Nå har hun laget en app for å hjelpe barn og voksne å gjøre nettopp det.