Vil samlokalisere havforskerne

Statsminister Erna Solberg lover en storstilt havsatsing i hjembyen, men hvor den nye marine klyngen skal etableres er fortsatt i det blå.

HAVSATSING: Statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister lover å realisere en storstilt marin klynge i Bergen. Ørjan Deisz

For andre gang denne valgkampen inviterte statsministeren til pressetreff på Nordnes. Denne gangen var imidlertid kyssende sjøløver byttet ut med Nordnesparken og en gammel, slitt høyblokk. Regjeringen lover nemlig at Havforskningsinstitituttets dager i dette området går mot slutten.

– Vi har fått på vårt bord en sak om sammenslåing og samlokalisering. Det har vi sagt ja til. Forhåpentlig blir det et av verdens sterkeste forsknings- og forvaltningsmiljø for hav, sa Erna Solberg.

Penger i statsbudsjettet

I tillegg til statsministeren var også olje- og energiminister Terje Søviknes på plass for å kaste glans over begivenheten. Han kom med krykker etter å ha brukket ankelen på dansegulvet i forrige måned.

– For meg som tidligere fisker og akvaingeniør er dette en sak jeg brenner for, sa olje- og energiministeren.

To år er gått siden regjeringen ba Statsbygg om å se på muligheten for å samle det marine forskningsmiljøet i Bergen. I januar i år ble konklusjonen lagt frem. Der anbefalte en å samle Havforskningsinstituttet, NIFES (Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat) og Fiskeridirektoratet på ett og samme sted.

At regjeringen nå velger å følge opp denne konklusjonen kan knapt kalles en overraskelse, men det var altså det de søndag ettermiddag kalte inn til pressekonferanse for å fortelle.

– Vi kommer nå til å legge inn penger i statsbudsjettet til å utrede prosjektet videre, fortalte Erna Solberg.

Lokaliseringsspørsmålet

Det kanskje aller viktigste spørsmålet fikk en imidlertid ikke svar på under regjeringens pressekonferanse: nemlig hvor den nye marine klyngen skal lokaliseres. I Statsbyggs vurderinger blir Marineholmen, Dokken, Laksevåg, Tollbodkaien og Hegreneset trukket frem som de mest realistiske.

Statsminister Erna Solberg ville ikke si noe om tomten.

– Dette skal bergensere selv få bestemme.

Hun la deretter til at Marineholmen er det alternativet som er raskest å realisere.

Styrken til Marineholmen er blant annet nærheten til Universitetet i Bergen, som også er tenkt inn i klyngen. Flere kilder BT har snakket med peker på dette som en klar favoritt. Utfordringen er imidlertid mangelen på areal.

Således scorer Dokken best av alle, men her er det knyttet stor usikkerhet rundt flyttingen av containerhavnen.

– For oss er rask etablering viktigere enn potensialet som ligger i byutvikling, sier byråd Anna Elisa Tryti (Ap), som presiserer at dette ikke betyr at byrådet har tatt stilling til valg av sted.

– Men vi lover rask fremdrift uansett tomtevalg, sier hun.

Høyres stortingsrepresant Ove Trellevik er imidlertid klar på hva som er hans favorittsted.

– Jeg innbiller meg at Dokken er det beste stedet. Her er det mest areal og god plass til båter.

Usikkert tidsperspektiv

15. september legger Dovre Group Consulting frem en kvalitetssikringsrapport av Statsbyggs arbeid. Konklusjonene er allerede lagt frem for departementet. Etter det BT forstår blir den anslåtte kostnaden på det nye bygget, rundt 2,5 milliarder kroner, anslått for å være realistisk.

Hvor lang tid det vil ta å realisere prosjektet er det imidlertid ingen som kan svare på.

– Vi håper vi er kommet godt i gang i løpet av fem år, men å si at spaden da skal være satt i jorden eller at bygget skal stå ferdig, det kan jeg ikke love. Det avhenger også av den jobben kommunen nå skal gjøre, sier Erna Solberg.

Hos de berørte partene blir det lagt vekt på behovet for å komme fort i gang.

– Det er viktig at vi nå får en rimelig rask avklaring, sier Liv Holmefjord, direktør i Fiskeridirektoratet.