• BISKOPEN TEGNER: Biskop Randulfs tegning fra januar 1669. Den viser Offerdalen i Årdal der sokneprest Jonas Rasmussen var havnet i tvist med bøndene. Tvisten gjaldt tømmerhogst og sag. Skissen viser elven gjennom Offerdalen med tverrbekkene Rødegroven og Mastergroven, og med plassering av skog, broer og sager. Skogen på «indre side» av elven var blitt solgt til bonden Jens Andersen og han hadde bygd sagen sin rett ovenfor prestens «ringe Saug». Skissen viser også hvor de tidligere sagene hadde ligget. FOTO: STATSARKIVET I BERGEN

Biskopens tegning

Biskop Randulfs kopibok fra 1667–1674 inneholder alt fra sjalusi og krangel, til spetakkel om eiendom, ulovlig samboerskap, og fruktsommelige kvinner med fredløse ektemenn.