• KOM INN: Steve Contreras (23) har tidligere studert filosofi og kognitiv vitenskap ved Universitetet i Bergen, men han følte ikke disse studieretningene traff helt. FOTO: Ørjan Deisz

Jussen i Bergen er landets mest populære studium

Han er én av over 1770 som søkte rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. – Jeg skal feire med bridge og sjampanje, sier Steve Contreras (23).